Tulosta tämä sivu

Suonteen kalastusalue, kalastuksenvalvonta

 

Valvonnalla varmistetaan, että kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä ja että kalastavat henkilöt ovat lunastaneet tarvittavat luvat ja maksaneet hoitomaksun.

Kalastusalueet ovat kalastuksen paikallishallinnosta vastaavana tahona vastuussa kalastuksenvalvonnan järjestämisestä alueellaan.

Valvonta koskee mm. kalojen alamittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita sekä pyydyksiä koskevia rajoituksia ja kieltoja sekä pyydysten merkitsemistä.

Muista pitää kalastusluvan (viehekalastusmaksu) maksukuitti tai sen kopio aina mukana kalastaessasi. Kalastajan tulee pyydettäessä esittää kalastuksenvalvojalle kalastuslupa, kuitti kalastonhoitomaksun maksamisesta (18-65 vuotiaat) tai kuitti yhteislupa-alueen viehekalastusmaksun maksamisesta.

Ellei maksu ole kunnossa, valvoja voi kirjoittaa näyttömääräyksen tai poliisi voi määrätä 100 €:n suuruisen rikesakon.

Kalastuksenvalvoja valvoo myös, että kalastajat ovat maksaneet kaikki tarvittavat luvat ja että venekohtaista vapaajoitusta, kuutta (6) vapaa noudatetaan. Vaparajoitus on lupaehto, jonka ylittäminen voi johtaa luvan peruuttamiseen.

Kaikessa kalastuksessa, paitsi onginnassa ja pilkinnässä, vaaditaan kalastonhoitomaksun suorittamista.

Esimerkiksi verkkopyynnissä tarvitaan vesialueen osakaskunnan tai vesialueen omistajan lupa. Samalla kannattaa selvittää paikalliset pyyntirajoitukset.